Betonstop


Heeft https://www.demorgen.be/nieuws/betonstop-of-niet-de-vlaming-blijft-alles-volbouwen~bd88fabb/ gebookmarkt.

Ja, wanneer de gemeenschap betaalt. (En wie daaraan wat wil doen – ‘responsabiliseren’, nochtans een modewoord van ‘vrijheidslievend rechts’ – wordt als jaloers weggezet, en tuk op ‘verbieden’.)

Mensen onderschatten de gevolgen van hun keuzes.

Kijk naar de staat van onze wegen en fietspaden. Ook de rioleringen en de nutsvoorzieningen kosten handenvol geld.