Het einde is nabij


Heeft https://www.apache.be/gastbijdragen/2020/12/29/het-einde-is-nabij/ gebookmarkt.

Ik vind het wat jammer, zulke stukjes. Nemen terecht het marktfundamentalisme op de korrel, maar verzanden al snel in, nou, gewauwel.

‘Tenslotte wordt deze […] coronacrisis opgelost door multinationals die het sluitstuk zijn van ons huidige financieel-economische verdienmodel’, luidt de slotzin.

En dat klopt, maar vermeld dan ineens even dat Big Pharma, met zijn (uitzondering op het) octrooirecht en al dan niet directe overheidssteun, allerminst hét voorbeeld is van een daadwerkelijk vrije markt.

Niemand, op misschien wollig links na, wil het kapitalisme geheel en al ten grave dragen. Wel kan het gevoelig verbeterd.

Ook groenen en eventuele links-liberalen maken volgens mij die fout: de eersten willen koste wat kost ‘sociaal’ zijn, de tweeden houden vol dat (nog) een vermogensbelasting hoegenaamd niet kan en zetten er vervolgens de meest ellendige variant van op poten, maar geen van beiden leggen uit welke gevaren monopolievorming, externaliteiten en andere vormen van marktfalen inhouden.

Steeds weer is het óf ‘overheid slecht, bijwijlen rampzalig functionerende markt goed’, óf omgekeerd. Tja.