Heeft https://www.tijd.be/netto/dossiers/geldvragen/tien-geldvragen-aan-david-dehenauw/10250937.html gebookmarkt.

[I]k woon zelf nog altijd in een huurwoning. Het is altijd een bewuste keuze geweest om mijn liquide middelen te beleggen in aandelen en daar mooie winsten mee te realiseren.

Tien geldvragen aan David Dehenauw