Zo in één en dezelfde zin tutoy- én …

Zo in één en dezelfde zin tutoy- én vousvoyeren, doe dat ’ns niet.