Calvo verwijten dat-ie oppositie voert en tegelijk beweren …


Calvo verwijten dat-ie oppositie voert en tegelijk beweren dat net híj een dictatuur voorstaat. Curieus. (Of niet, als je in overweging neemt dat in Vlaanderen de zogenaamde [!] kritische stem vooral van … de meerderheid komt.)

Also on Mastodon