Flutmedia: ‘Wat mogen we van een tweede lockdown …

Flutmedia: ‘Wat mogen we van een tweede lockdown verwachten?’ Wacht f—king een half uur, dan weet ge het.

Hatelijker dan ‘brekend’ nieuws is het dan maar verzinnen.