Eigenlijk wel, hé. Als je alleen de laagste …


Eigenlijk wel, hé. Als je alleen de laagste inkomens over de (relatieve) armoedegrens tilt, verandert die grens, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, níét. ‘[W]e gaan de armoede niet oplossen door de uitkeringen stelselmatig te verhogen.’ https://www.tijd.be/opinie/algemeen/open-vld-mag-niet-koste-wat-het-kost-in-regering-stappen/10188117.html

Also on Mastodon