Wanneer die kleuterjuffen communiceren dat leerlingen iets ‘zouden …

Wanneer die kleuterjuffen communiceren dat leerlingen iets ‘zouden mogen meebrengen’, dan bedoelen ze natuurlijk ‘moeten meebrengen’.