Heeft https://www.tijd.be/opinie/commentaar/bibbergeld/10216810.html gebookmarkt. Or is it? (Verbaast het …


Heeft https://www.tijd.be/opinie/commentaar/bibbergeld/10216810.html gebookmarkt.

Or is it? (Verbaast het nog dat net de ondernemingen, zogenaamd dé pleitbezorgers van de vrije markt, van de overheid een beloning vragen voor wie vandaag wil blijven werken? Kijken sinds jaar en dag met name naar die overheid om ‘de mensen netto meer te doen overhouden’.)

> [W]erknemers motiveren om aan de slag te blijven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.

Also on Mastodon