‘Het feit dat de daling van de leerprestaties …


‘Het feit dat de daling van de leerprestaties niet veroorzaakt is door leerlingen met een migratieachtergrond, neemt niet weg dat er nog steeds een grote kloof bestaat tussen de leerprestaties van autochtone leerlingen met een migratieachtergrond.’ https://kuleuvenblogt.be/2019/11/20/kwaliteitsdaling-in-het-onderwijs-schuld-van-migratie/

Also on Mastodon