Wordt mijn oorsuizen erger? Zit ik gewoon te …

Wordt mijn oorsuizen erger? Zit ik gewoon te vaak stil? Zullen we er ooit het fijne van weten?