Niets doen om de klimaatopwarming tegen te gaan, …


Niets doen om de klimaatopwarming tegen te gaan, is evenmin gratis. ‘Dijkverhogingen zijn duur. Overstro­mingen zijn duur. Droogtes zijn duur.’ https://decorrespondent.nl/10488/wat-een-klein-land-doet-maakt-toch-niet-uit-en-nog-11-misverstanden-in-het-klimaatdebat-ontkracht/268807440-47b0f995

Also on Mastodon