Bookmarkte https://publicspaces.net/2022/11/25/de-posse-strategie-pragmatisch-principieel-omgaan-met-big-tech/. ‘De POSSE strategie: pragmatisch-principieel omgaan met …

‘De POSSE strategie: pragmatisch-principieel omgaan met Big Tech’