WhatsApp is het volledig dichtgetimmerde eigendom van een …


WhatsApp is het volledig dichtgetimmerde eigendom van een monopolist. ‘Whatsapp (sic) wint in elke leeftijdscategorie.’ https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/mobile-vikings-wuift-sms-uit~b2e7bf39/