Jaarlijkse herstellingswerken en schadevergoedingen voor landbouwers zijn uiteraard …


Jaarlijkse herstellingswerken en schadevergoedingen voor landbouwers zijn uiteraard gratis. ‘Mensen moeten ertoe worden aangezet zich anders te verplaatsen, anders te wonen, hun woningen beter te isoleren en anders te verwarmen. Maar [daar] hangt een aanzienlijk prijskaartje aan.’ https://www.tijd.be/opinie/commentaar/klimaatangst/10187504.html

Also on Mastodon