‘Onder de Ivoren Toren vertoeft een kleine groep …


‘Onder de Ivoren Toren vertoeft een kleine groep economen, politicologen, filosofen, historici en sociologen met een wens om vanuit de eigen achtergrond aan het maatschappelijk debat bij te dragen.’ http://www.ivorentoren.be/