Own je eigen content

Je eigen blog als uitvalsbasis. Handig wanneer sociale media het – figuurlijk of letterlijk – laten afweten. Het is in ieder geval waar ik naartoe wil.