Nieuw op Twitter


U, waarde lezer, slijt op Twitter uw tijd met het beledigen van tienermeisjes. Ik laat er accounts vergaan – dat doe je door ze na deactivatie minstens dertig dagen onaangeroerd te laten – en start er dan, tegen beter weten in, nieuwe.

Zodus wordt, om ook m’n telefoonnummer te kunnen bemachtigen, dat kakelverse account gelockt; meteen daarna raadt men mij aan om Sporza te volgen, en Rik Torfs.

Niets zo goed voor wat controverse, en dus de statistieken waarmee de socialemediasilo adverteerders en investeerders om de tuin leidt, als sport en het non-stop gezeur van een voormalig, weinig succesvol politicus.

Over o.a. die laatste: valt het op dat ‘verstandig rechts’, dat zich niet zelden geringschattend uitlaat over de menswetenschappen, tenminste op sociale media maar wat graag een historicus1, een pedagoog2 en, of all things een f–king kerkjurist3 napraat?

No wonder dat net die lui van de klimaatverandering overal rondbazuinen dat ‘ingenieurs dat wel zullen oplossen’: hebben er nog nooit een aan het werk gezien!4

Wordt vervolgd.

  1. Niks mis met historici, hé.
  2. Idem.
  3. Same.
  4. Gaan die even teleurgesteld zijn.

2 reacties

  1. seblog.nl avatar

    … liked this! Via seblog.nl.

  2. Jan Boddez avatar

    […] Naar goede gewoonte houd ik het er even voor bekeken, en opnieuw vind ik het jammer dat ernstige politici en opiniemakers de microblogdienst een legitimiteit blijven verschaffen die hij – en bij uitbreiding eender wie er een gratis account aanhoudt – net als iets als 8chan, niet verdient. […]