Niks moest

‘Moest’ Vlaanderens populairste politicus, die steeds vaker letterlijk de Donald aanhaalt, wat beter hebben opgelet tijdens de lessen Nederlands, dan wist-ie dat het ‘mocht’ moet zijn.

https://nitter.net/FranckenTheo/status/1027662361514205184

Noot: ons werd ook geleerd1 om onze voornaam níét na onze achternaam te schrijven. ‘Nergens voor nodig.’

  1. Ons werd ook geleerd passief te mijden.