IndieWeb, deel zoveel


Niet iedereen is altíjd even enthousiast over all things IndieWeb, en dat is prima. Context: via Franks nieuwsbrief – die ik lekker in mijn feedreader lees – ben ik op een kritisch stuk van Daniel Gold gestoten, en een van Stephen Downes.

Beiden hebben die misschien niet volledig, maar in belangrijke mate gelijk.

Hoewel fan van de meeste ideeën achter de beweging beschouw ik mezelf nog steeds vooral als toeschouwer. Dat wil zeggen, ik wil niet liever dan dat mijn sites (deels) IndieWeb-compatibel zijn, maar ik blijf van al te filosofische discussies nog even weg.

Kijk, het IndieWeb is er vooralsnog voor en door techneuten. Al weet ik, de situatie beerput op populaire sociale media in gedachten, niet zeker of ik dat nu echt zo verschrikkelijk vind. Maar ook op softwaregebied is er niet heel veel diversiteit.

Meer nog, om het allemaal een beetje behapbaar te houden, wordt er wel érg vaak teruggevallen op externe services. Ik denk aan IndieAuth.com, Brid.gy, of Webmention.io. Of Netlify. Of (de gehoste versie van) Aperture.

Terzijde: ooit lag IndieAuth.com, dat ik destijds in combinatie met – verontschuldiging voor zoveel techniciteiten – RelMeAuth gebruikte, eruit en kon ik mezelf (lees: mijn Micropub-app) een uur of twee lang niet bij mijn eigen site aanmelden. Die dag heb ik dan ook IndieAuth voor WordPress geactiveerd.

Afijn, lang verhaal kort: je eigen domein ownen is een ding, je eigen platform iets anders. (Let wel: het beheren van je eigen fysieke server en zo hoeft evenmin, hé. Laat dat maar aan specialisten.)

Ook het zogenaamde strikte scheiden van contenttypes wordt niet altijd even goed begrepen. CMS’en en plugins onderhouden vaak zulke scheidslijntjes, met aparte archieven voor bookmarks, replies en dies meer, terwijl de spec zélf daarover net erg open is:

Post Type Discovery specifies algorithms for determining the type of a post by what properties it has, [which] helps avoid the need for explicit post types that are being abandoned by modern post creation UIs.

Op mijn eigen sites houd ik het bewust wat vager (en kies ik dus niet voor WordPress’ Post Kinds-plugin, maar voor een eigen implementatie op basis van custom berichttypes): er zijn langere berichten met titel, en kortere zonder. Beide kunnen bookmarks zijn, of replies, noem maar op.

Waarmee ik nog steeds niet zoveel heb gezegd, natuurlijk. Laat ik maar ’ns afsluiten met een link naar de belangrijkste IndieWeb-principes. En er ineens enkele uitlichten, want niet iedereen lijkt even op de hoogte:

  • Maak wat jíj nodig hebt. (Da’s juist. Je hoeft helemaal niet all-in te gaan.)
  • Pluraliteit: meerdere wegen leiden naar Rome, en da’s een goeie zaak.
  • Have fun!

Also on Mastodon