Duizend euro


Duizend euro. Per dag. Daarover gaat het, meer dan over eventuele schijnzelfstandigheid of het met de voeten treden van allerlei procedures rond goed bestuur. Helaas.

Alleen, het klopt niet. Of niet helemaal. Want als er per jaar niet meer dan 175 dagen worden aangerekend1 en de man in kwestie zelf z’n vakantiegeld en dertiende maand moet bekostigen, net als z’n maaltijdcheques en salariswagen, dan bedraagt z’n bruto ‘maandsalaris’ niet meer dan pakweg 11.350 euro. Nog steeds erg veel geld, maar niet de 20.000 euro of meer die sommigen in gedachten hebben. En van die 11.350 euro moeten nog onkosten2 en socialezekerheidsbijdragen betaald, en een fiks bedrag aan belastingen.

En zo houdt de man, toch een IT-directeur, maandelijks nog een dikke vijfduizend3 euro voor zich. Een beetje zoals al die anderen in zijn branche, dus.

Voor wie graag met twintig dagen in de maand rekent: dat is tweehonderdvijftig euro per dag.

En laat nu, ter lering ende vermaak, eens een hele dag een loodgieter voor je werken.

  1. Voor de doorsnee werknemer die recht heeft op 20 vakantie- en 12 ADV-dagen telt een jaar zowat 219 werkdagen.
  2. De gemiddelde werknemer heeft jaarlijks recht op een forfaitaire aftrek van ruim 4300 euro. Een zelfstandige moest tot voor kort al zijn of haar kosten bewijzen.
  3. Of een kleine zesduizend, weet ik veel.